Door/Window Sensor

Heeft de Door/Window sensor uitgangen die gecontroleerd kunnen worden?
Nee, er is geen uitgang module op de sensor aanwezig.
Wo, 4 Jan, 2023 at 4:27 PM
Hoe kan ik de Door/Window sensor resetten?
Dit ligt aan de versie van de sensor, om de Fibaro Door/Window sensor 2.1 te resetten gaat u als volgt te werk: Haal de cover van de sensor en verwijder d...
Wo, 4 Jan, 2023 at 4:23 PM
Hoe lang werkt de Door/Window sensor met een enkele batterij?
Bij normaal gebruik zal de batterij twee jaar meegaan, dit hangt ook mede af van het gebruikt.
Wo, 4 Jan, 2023 at 4:21 PM
Hoeveel temperatuur sensoren kan ik in de Door/Window sensor plaatsen?
In de Door/Window sensor kan maar 1 DS18B20 temperatuur sensor geplaatst worden.
Wo, 4 Jan, 2023 at 4:25 PM
Ik wil de module uit de controller (HC) verwijderen, Wat moet ik doen?
Wanneer men de module helemaal uit de Home Center wil verwijderen, zet men de controller (HC) in 'delete' mode en gaat men hetzelfde te werk als w...
Wo, 4 Jan, 2023 at 4:22 PM
Is de Door/Window sensor waterdicht? Kan de sensor buiten gebruikt worden?
Nee, wij raden u af om de Door/Window sensor buiten te gebruiken, deze is niet waterdicht.
Wo, 4 Jan, 2023 at 4:06 PM
Is het mogelijk om andere temperatuur sensoren te plaatsen?
Nee, het is alleen mogelijk om een DS18B20 temperatuur sensor te plaatsen.
Wo, 4 Jan, 2023 at 4:24 PM
Kan deze module het Z-wave signaal versterken?
Nee, dit is een device wat op een batterij werkt, hierdoor is er geen mogelijkheid om het z-wave signaal door te sturen / te versterken. Het kan echter wel ...
Wo, 4 Jan, 2023 at 4:23 PM
Kan ik zowel de 'magnetische' als de 'IN' input gebruiken?
Deze kunnen niet tegelijk gebruikt worden. Wanneer men de 'IN' input gebruikt adviseren wij de 'magnetische' input  NIET te gebruiken.
Wo, 4 Jan, 2023 at 4:26 PM
Moet ik de sensor gesloten houden tijdens het toevoegen aan mijn netwerk?
Ja, u dient de sensor de gehele tijd gesloten te houden.
Wo, 4 Jan, 2023 at 4:28 PM