Ja, u dient de sensor de gehele tijd gesloten te houden.