Nee, het is alleen mogelijk om een DS18B20 temperatuur sensor te plaatsen.