1. Batterij niveau is laag.

  • Vervang de batterij; open de de sensor, vervang vervolgens de batterij en sluit de sensor daarna weer en breng het device terug op zijn plaats.

2. De Door/Window sensor geeft geen nieuwe status weer van de nieuw geplaatste batterij.

  • Wacht totdat de z-wave controller de sensor ziet, gebeurt dit niet dan kunt u handmatig de sensor een 'wake up node' signaal sturen, dit kan via de interface of op het device zelf door de TMP knop in te drukken. Zorg ervoor dat de sensor weer gesloten teruggeplaatst wordt.

LET OP: Gedurende de handmatige 'wake up' dient u de TMP knop in te drukken.