1. De Door/Window sensor is gereset.

  • Na een succesvolle reset van de sensor worden de fabrieksinstellingen teruggezet. Om de sensor terug in het netwerk te plaatsen dient u de sensor opnieuw aan te melden bij de z-wave controller.

2. De Door/Window sensor krijgt geen spanning.

  • Controleer of de sensor voorzien is van een volle batterij. Nadat gecontroleerd is dat de batterij werkt de batterij terugplaatsen en de sensor weer sluiten.

LET OP: Voordat u de Door/Window sensor kunt gebruiken dient u de batterij blocker "I'm ready" te verwijderen.

3. De batterij is niet juist aangesloten in de Door/Window sensor.

  • Open de sensor en controleer of de batterij juist is geplaatst. Sluit de sensor daarna weer en breng het device terug op zijn plaats.

4. De Door/Window sensor ligt niet in het bereik van de z-wave controller.

  • De sensor dient zich binnen het bereik van de z-wave controller te vinden of de sensor dient zich via het 'mesh' z-wave netwerk aan te kunnen melden.

5. De magneet is te ver verwijderd van de Door/Window sensor.

  • De afstand tussen de sensor en de magneet dient maximaal 5mm te zijn, bij een grotere afstand werkt de sensor niet meer.