Nee, wanneer men de module reset, zal alleen de ID die de Home Center heeft toegewezen aan de module verwijderd worden uit de module, de module blijft zichtbaar in de controller (HC).