Groep 1 is gekoppeld aan de input IN1 (en de magnetische sensor). Groep 2 is gekoppeld aan de TMP knop. Wanneer de knop wordt niet meer is ingedrukt zal er een 'ALARM GENERIC' signaal gaan naar de 'associated'  devices. Groep 3 wordt gebruikt om de status en conditie van het device door te sturen, er mag maar 1 device aan deze groep gekoppeld worden (standaard is dit de Home Center).