Mogelijke oorzaken:

A. Batterijvermogen is laag. Vervang de batterij;

B. De ventilatie in de kamer is overweldigend, wat resulteert in overmatig warmteverlies. Controleer of de kamerdeur of het raam geopend is of dat er lucht lekt;

C. Controleer de installatiepositie van de op het netwerk aangesloten temperatuursensor en controleer of de op het netwerk aangesloten temperatuursensor zich op enige afstand van de thermostaat bevindt (groter dan een bereik van 2-3 m) of te dicht bij een ventilatieplek is geplaatst (zoals bij de deur of raam);