U kunt het slimme temperatuurregelplan voor een dag instellen en het plan activeren, waarna de thermostaat automatisch de temperatuur regelt volgens het plan; Als de temperatuur in een bepaald tijdsbestek van het oorspronkelijke plan ongepast wordt als gevolg van abrupte weersveranderingen (bijvoorbeeld een plotselinge stijging van de buitentemperatuur), hoeft u het slimme schema mogelijk niet uit te schakelen, maar kunt u de temperatuur van het huidige tijdsbestek handmatig regelen , zonder een impact te hebben op de temperatuurplanning van het daaropvolgende tijdsbestek, om flexibeler om te gaan met plotselinge veranderingen in de weersomstandigheden;