Houd de Hub M2-knop 10 seconden ingedrukt totdat het gele lampje knippert, wat aangeeft dat het netwerk succesvol is gereset. Met deze handeling worden de ingestelde tijden, de batterij en de lijst met accessoires niet verwijderd.


2. Druk 10 keer snel achter elkaar op de Hub M2-knop. Nadat het gele lampje knippert, geeft dit aan dat de fabrieksinstellingen zijn hersteld. Met deze handeling worden alle gegevens verwijderd, zoals de timing, het batterijniveau en de lijst met subapparaten van de accessoires.