Het is niet mogelijk om binnen de parameters van een apparaat in te stellen bij welk percentage de ‘bijna leeg’ melding wordt verstuurd. Ook wordt het percentage niet meegestuurd. 


Het is wel mogelijk om met een LUA-script de verschillende apparaten de batterij-statussen uit te lezen (zie FIBARO forum) en op basis van deze informatie zelf notificaties (evt. met een gemeten percentage) te sturen.


Let wel op: Een batterij loopt meestal niet lineair leeg, maar meer in stappen. Bij 10% is de kans groot dat de batterij ineens leeg is en dus geen status meer kan versturen.