Gebruikers kunnen automatiseringen configureren voor het naderen van de sensoren of zones, zoals het inschakelen van het licht bij het naderen van de zone. De drie afstandsniveaus zijn respectievelijk 1 meter, 2 meter en 3 meter. Na het instellen van het niveau zal de automatisering starten bij het naderen en verlaten van de zone.  


Bekijk voor meer informatie over de Aqara presence Sensor FP2: https://aqarabenelux.com/