Ja, de ingebouwde temperatuur sensor kan gescheiden gebruikt worden van de Smoke sensor.