Het batterij niveau wordt op dezelfde tijd doorgestuurd als het sensor 'wake up' signaal. U kunt wachten totdat de sensor een 'wake up' signaal krijgt van de z-wave controller of u kunt handmatig een 'wake up' signaal sturen door middel van de 'B' knop op het apparaat drie keer kort achter elkaar in te drukken.