Ja, de audio en visuele signalen kunnen uitgezet worden in parameter 2. De volgende instellingen zijn mogelijk:

0 - Audio en visueel signaal van het alarm zijn uitgeschakeld.

1 - Audio signaal van het alarm is uitgeschakeld, het visueel alarm is ingeschakeld.

2 - Audio signaal van het alarm is ingeschakeld, het visueel alarm is uitgeschakeld.

3 - Audio en visueel signaal van het alarm zijn ingeschakeld.