Nee dit is niet mogelijk, Wanneer de RGBW controller ingesteld wordt als RGBW module stelt hij automatisch de inputkanalen zodanig in dat deze de outputkanalen aansturen.