Nee, de Relay Switch MOET verbonden worden met een 'nul' draad. Om verlichting te bedienen waar geen 'nul' draad aanwezig is verwijzen wij u naar de Dimmer 2 module.