1. De batterij van de Motion sensor is leeg.

  • De Motion sensor moet altijd voorzien zijn van batterijen. Controleer de batterijen of ze nog vol zijn.

LET OP: Voordat de Motion sensor kunt gebruiken dient u de batterij blocker "I'm ready" te verwijderen.

2. De Motion sensor is gereset.

  • Na een succesvolle reset van de sensor worden de fabrieksinstellingen teruggezet. Om de sensor terug in het netwerk te plaatsen dient u de sensor opnieuw aan te melden bij de z-wave controller.

3. De Motion sensor heeft geen bereik binnen het z-wave netwerk van uw controller.

  • De sensor dient zich binnen het bereik van de z-wave controller te vinden of de sensor dient zich via het 'mesh' z-wave netwerk aan te kunnen melden.

4. De Motion sensor is defect.

  • Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de Motion sensor.