1. Batterij niveau is laag.

  • Vervang de batterij; open de de sensor, vervang vervolgens de batterij en sluit de sensor daarna weer en breng het device terug op zijn plaats.

2. De Fibaro Flood sensor geeft geen nieuwe batterij status door.

  • Wacht totdat de Flood sensor een 'wake up' signaal heeft doorgegeven of geef zelf een 'wake up' door de sensor te openen en drie keer op de TMP knop te drukken. Daarna de Flood sensor weer sluiten en op zijn plek terugplaatsen.