De batterij status wordt op hetzelfde tijdstip doorgestuurd als het 'wake up' signaal. Je kan hier op wachten of handmatig een 'wake up' triggeren door middel van de TMP knop drie keer snel achter elkaar in te drukken.