Nee, wanneer u switched tussen netspanning of batterijen dient u altijd het device af te melden bij de HC en na de switch weer opnieuw aan te melden en te configureren.