Controleer of uw camera voeding heeft en is aangesloten op de router. Als dit het geval is, voegt u de camera handmatig toe via uw browser (zie punt 2.3).