1. De input veranderd helemaal niet van waarde op de interface.

  • Zorg dat de input goed aangesloten is. Wanneer het circuit gesloten is dient er verbinding te zijn met 'GND'.

2. Er is geen output zichtbaar op de interface.

  • Omdat de output waarde de status van de input weergeeft en niet instelbaar zijn, worden deze niet weergegeven in de interface.

3. De status van de input waarde veranderd willekeurig.

  • Pas parameter 3 en 4 aan zodat ze het type 'wall-switch' hebben.