Op de contactpunten IN1 en IN2 kan alleen een 'GND' signaal naar toe gestuurd worden.