Dit is niet mogelijk. De Binary sensor is een input module, men kan dus geen controle uitoefenen op de uitgangen. OUT1 en OUT2 zijn altijd afhankelijk van de status van IN1 en IN2. Wanneer de status van IN1 1 is dan zal datzelfde signaal op OUT1 verschijnen. Wanneer het IN2 signaal 0 is dan zal dit ook op OUT2 het geval zijn.