Om de temperatuur te meten van de Binary sensor dient de DS18B20 sensor aan de Binary sensor gekoppeld te worden. De DS18B20 sensor moet volgens de handleiding van deze sensor gekoppeld worden.