Nee, de Binary sensor werkt alleen samen met de DS18B20 temperatuur sensor.v