De BS18B20 sensor heeft een nauwkeurigheid van 0,5 ºC.