Nee, de DS18B20 sensor is een digitale sensor die geen kalibratie nodig heeft.