Maakt u gebruik van Eneco Toon in combinatie met de rookmelder? Bekijk de oplossingen voor de rookmelder.


Ik hoor met regelmaat een kort audiosignaal, wat houdt dit in?

Wanneer het batterijniveau laag is of wanneer de Rookmelder geen verbinding met Toon heeft, laat het apparaat elk half uur een kort audio signaal horen.

 1. Het batterijniveau is te laag. Vervang de batterij; open de behuizing, vervang de batterij en sluit de behuizing daarna weer.
 2. De Rookmelder bevindt zich buiten het Toon bereik De rookmelder dient zich binnen het bereik van Toon te bevinden. Gebruik de verbindingstest om te bepalen of er verbinding is met Toon. Onze tip: Je kunt eventueel het bereik vergroten door het bijplaatsen van FIBARO slimme stekkers, deze geven extra functionaliteiten aan je Toon en werken tevens als signaalversterker.
 3. De Rookmelder heeft een storing. Neem contact op met support@fibaro.nl om de garantie procedure op te starten.

Ik heb vanwege een laag batterijniveau de batterij vervangen, maar ik zie nog steeds een geel LED signaal, kan ik het batterijniveau resetten?

Het batterijniveau wordt een aantal maal per dag automatisch meegestuurd naar Toon. Je kunt wachten totdat Toon dit signaal krijgt van de rookmelder of je kunt handmatig dit signaal sturen door middel van de ‘B’ knop drie keer kort achter elkaar in te drukken.


Waarom kan ik mijn Rookmelder niet (meer) toevoegen aan Toon?

De FIBARO rookmelder is al eens eerder aangemeld geweest aan (een andere) Toon. 

 • De rookmelder kan uit veiligheidsoverwegingen maar eenmalig aan Toon worden gekoppeld Bij het opnieuw koppelen moet deze uit het netwerk worden verwijderd en moet de rookmelder worden gereset. Je doet dit door het knopje op de rookmelder in te drukken tot deze een korte piep geeft. Het lampje rondom de ronde knop van de rookmelder kleurt wit, dan groen, roze en uiteindelijk geel. Wanneer het lampje geel kleurt moet het knopje op de rookmelder nogmaals worden ingedrukt. De reset van de rookmelder is dan succesvol uitgevoerd. Bekijk hier de video.

De Rookmelder is te ver verwijderd van Toon.

 • Tijdens het koppelen van de sensor aan Toon moet de Rookmelder binnen het directe bereik van Toon zijn (max. 3m afstand). Gebruik eventueel de verbindingstest.

De Rookmelder krijgt geen spanning.

 • De Rookmelder moet altijd voorzien zijn van een batterij
 • Controleer of de batterij juist is geplaatst, of de batterij voldoende spanning heeft en of de batterij blokker is verwijderd.

De Rookmelder is defect.

 • Neem contact op met support@fibaro.nl om de garantie procedure op te starten.

Mijn Rookmelder is niet meer zichtbaar in Toon?

De Rookmelder krijgt geen voeding.

 • De Rookmelder moet altijd voorzien zijn van spanning. Controleer of de batterij nog vol is.
 • LET OP: Voordat de Rookmelder kunt gebruiken dien je de batterij blokker “I’m ready” te verwijderen.

De Rookmelder is gereset.

 • Na een succesvolle reset van de sensor worden de fabrieksinstellingen teruggezet. Je dient na een reset de melder opnieuw te koppelen aan Toon.

De Rookmelder bevind zich buiten het Toon bereik.

 • De sensor dient zich binnen het bereik van Toon te bevinden. plaats de melder binnen 3 meter naast Toon en druk drie maal op de B-button om te zien of de melder weer zichtbaar of gebruik de verbindingstest om de verbinding te testen.
 • Onze tip: je kunt eventueel het bereik vergroten door het bijplaatsen van FIBARO slimme stekkers, deze werken tevens als signaal versterker.

De Rookmelder is defect.

 • Neem contact op met support@fibaro.nl om de garantie procedure op te starten voor de Rookmelder.

Mijn Rookmelder geeft een laag batterijniveau aan.

Het batterijniveau is te laag.

 • Vervang de batterij; open de behuizing, vervang de batterij en sluit de behuizing daarna weer.

De FIBARO Rookmelder geeft geen nieuwe batterij status door.

 • Het batterij niveau wordt een aantal maal per dag automatisch meegestuurd naar Toon. Je kunt wachten totdat Toon dit signaal krijgt van de rookmelder of je kunt handmatig dit signaal sturen door middel van de ‘B’ knop drie keer kort achter elkaar in te drukken.

Mijn Rookmelder geeft valse alarmmeldingen.

De diodes zijn vervuild.

 • De rookmelder maakt gebruik van optische diodes voor de detectie van rook, deze diodes zijn gevoelig voor stof en vocht. Gebruik perslucht om via het metalen rooster de binnenkant van de rookmelder schoon te maken.

De Rookmelder is defect.

 • Neem contact op met support@fibaro.nl om de garantie procedure op te starten voor de Rookmelder.

Rookmelder resetprocedure

Druk de knop van de rooksensor knop 2 seconden in totdat een kort geluidssignaal klinkt en de LED wit gaat branden. Laat de knop direct los en wacht totdat de LED geel kleurt. Druk dan nogmaals kort op de knop van de rookmelder, de LED zal hierna kort rood kleuren ter bevestiging van een succesvolle reset. De Rookmelder is nu hersteld naar fabrieksinstellingen. Bekijk hier de video: link.


Rookmelder testprocedure

Test de rookmelder door de knop van de rookmelder ongeveer tien seconden ingedrukt te houden. Let op dat het knopje niet vast komt te zitten bij het uitvoeren van de test.


Laat de knop los zodra de rookmelder afgaat (herhalende pieptoon).Het alarm van de rookmelder stopt na tien seconden vanzelf. Indien de rookmelder tijdens de zelftest niet afgaat is deze defect. Neem contact op met support@fibaro.nl om de garantie procedure op te starten.


Rookmelder verbindingstest

De rookmelder is voorzien van een ingebouwde verbindingstest. Gebruik deze test om te bepalen of de rookmelder binnen het bereik is van Toon voordat je hem definitief plaatst.


Stappenplan verbindingstest: 

 1. Druk de knop van de rooksensor knop 2 seconden in totdat een kort geluidsignaal klinkt en de LED wit gaat branden.
 2. Laat de knop direct los en wacht totdat de LED violet kleurt en druk dan nogmaals kort op de knop van de rookmelder.
 3. Een groene constant brandende LED betekent een goede verbinding.
 4. Een groene knipperende LED betekent dat de rookmelder verbinding tot stand probeert te brengen.
 5. Een geel brandende LED betekent verbinding via een FIBARO slimme stekker.
 6. Een rood of roze brandende LED betekent geen verbinding. Plaats in dit geval de rookmelder dichterbij Toon of gebruik een FIBARO slimme stekker tussen Toon en de rookmelder om het bereik te vergroten.
 7. Druk nogmaals kort op de knop om de verbindingstest te verlaten.

Bekijk hier de video: link


Tip: Je kunt eventueel het bereik vergroten door het bijplaatsen van FIBARO slimme stekkers, deze geven extra functionaliteiten aan je Toon en werken tevens als signaalversterker.